Fotball

Slik blir nye 4.divisjon

Det blir trangere om plassen om NFFs forslag blir vedtatt.

Fire nedrykksplasser i 3.divisjon er for mange. Det er de fleste enige om. Spørsmålet har vært hvordan det skal endres. Fotballtinget i fjor ba et utvalg se på saken, og i sommer kom deres innstilling, som så ble sendt ut til klubbene og kretsene på høring.

Følg oss på Facebook for det siste fra norsk fotball på alle nivåer

Nå har NFFs forbundsstyre vurdert utvalgets arbeid og kommet med sitt endelige forslag til hvordan de mener 4.divisjon bør se ut fra 2020.

Konklusjonen er, som ventet, at 4.divisjon går fra å ha 24 opprykksplasser (og like mange avdelinger) til å ha 18 opprykksplasser.

Spenningen har ligget mest i hvor mange opprykksplasser hver krets skal få, og her har NFFs forbundsstyre på flere punkter gått vekk fra utvalgets to alternativer.

Her er NFFs forslag til nye 4.divisjon:

* Hordaland, Oslo, Rogaland og Trøndelag har 2 opprykksplasser hver (totalt 8 plasser)
* Sogn og Fjordane, Akershus, Agder og Indre Østland har 1 opprykksplass hver (totalt 4 plasser)
* Finnmark, Troms, Hålogaland og Nordland har til sammen 3 opprykksplasser.
* Vestfold og Østfold deler på 1 opprykksplass.
* Nordmøre/Romsdal og Sunnmøre deler på 1 opprykksplass.
* Buskerud og Telemark deler på 1 opprykksplass.

NFF skriver i forslaget at det har vært mange som har vært kritiske til inndelingen av de 18 opprykksplassene i utvalgets to forslag. Forslagene som er forkastet kan du se nederst i saken.

Kan bli kvalifisering

For de kretsene som deler én opprykksplass er det opp til kretsene selv å avgjøre om de ønsker én felles avdeling, eller om de ønsker hver sin kretsavdeling som i dag, og da innfører kvalifisering for å avgjøre hvem som rykker opp.

LES OGSÅ: NFF endrer på kvalifseringen i OBOS-ligaen

Det til tross for at det ved endringen av seriesystemet i 2016 ble lagt vekt på at avdelingsvinnere skulle rykke opp uansett.

I Møre og Romsdal har både fotballkretsene og flere av klubbene varslet at de er svært for å beholde to avdelinger, og så avgjøre opprykk med kvalifisering. Også i Nord-Norge er det høyst trolig at det heller blir fire avdelinger og en form for kvalifisering for å avgjøre opprykk.

LES OGSÅ: ALT fra det norske overgangsmarkedet direkte

Det som er helt sikkert er at dette kommer til å bli heftig debattert på Fotballtinget. For eksempel er det vanskelig å se for seg at Vestfold og Østfold, med til sammen over 500.000 innbyggere, vil godta å dele på én opprykksplass, samtidig som Sogn og Fjordane (110.000 innbyggere) har én plass for seg selv.

Dermed kan inndelingen i prinsippet bli endret fra det NFF nå har foreslått – eller forslaget om å redusere antall avdelinger kan bli nedstemt.

Fotballtinget arrangerres på Ullevaal 9. og 10.mars, og i år er det flere forslag inne som vil gi store endringer i seriesystemet.

Sunnmøre Fotballkrets har også levert et lignende forslag som skal opp på fotballtinget. De vil ha inn ordlyden «Lagsinndeling i avdelinger kan tilpasses på tvers av kretsene». Men dette inngår også i NFFs forslag, og vil ikke bli stemt over om NFFs variant får tommel opp.

Utvalgets innstilling

Etter forrige fotballting valgte NFF ut seks personer som skulle se på hvilken løsning som var best. Her ser du innstillingene de kom med, og som NFF nå har forkastet etter at de ble sendt på høring.

Utvalget bestod av Tore-Christian Gjelsvik (NFF Hordaland), Ane Guro Skaare-Rekdal (NFF Indre Østland), Kari Lindevik (Divisjonsforeningen). Andreas Viken Beinset (Træff), Rune Pedersen (Administrasjonen NFF) og Emil Waters (Administrasjonen NFF – sekretær). De hadde følgende to forslag til løsning, som NFFs forbundssstyre nå har sett vekk fra:

Slik blir nye 4.divisjon