Array
(
  [_edit_lock] => Array
    (
      [0] => 1542375539:2
    )

  [_edit_last] => Array
    (
      [0] => 1
    )

  [_yoast_wpseo_content_score] => Array
    (
      [0] => 30
    )

  [footer_title] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [footer_check_list] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [footer_menu_title] => Array
    (
      [0] => Kategorier
    )

  [footer_form_title] => Array
    (
      [0] => Send oss en melding eller tips 
    )

  [social_facebook] => Array
    (
      [0] => https://www.facebook.com/sportshjornetcom/
    )

  [social_twitter] => Array
    (
      [0] => https://twitter.com/Sportshjornet
    )

  [social_linkedin] => Array
    (
      [0] => 
    )

  [header_logo] => Array
    (
      [0] => 1520598008sh_logo_neg.svg
    )

)
Fotball

Sånn kan 3.divisjon se ut

84 lag skal fordeles på seks avdelinger. Her er vårt forslag til oppsett i 3.divisjon.

NFF har en tøff jobb når de skal sette opp 3.divisjon 2019. Det er umulig å ta hensyn til alle lags ønsker. Å få samme antall opprykkslag og andrelag i hver avdeling, samtidig som det sportslige og geografiske teller mest, er ikke mulig.

Så da handler det om å finne det minst dårlige alternativet for flest mulig.

Først, la oss se på de 84 lagene som er kvalifisert for spill i 3.divisjon neste år.

Dette er de 84 lagene som skal spille 3.divisjon i 2019. Nedrykkslagene markert med rosa, opprykkslagene i gult.

Når avdelingene skal settes opp, så er det viktigste kriteriet at det skal gå opp sportslig og geografisk. I tillegg skal andrelag, nedrykkslag og opprykkslag fordeles noen lunde jevnt utover.

Ingen av kriteriene klarte NFF å oppfylle spesielt godt med oppsettet i 2018. Avdeling 6 manglet for eksempel både andrelag og lag som kom ned fra 2.divisjon, samtidig som det ble unødvendig mange timer med buss og flyreiser av oppsettet.

For min del er det heller ikke gunstig å splitte lag innenfor samme krets. I Oslo og Akershus (hvor flestepartene av lagene tilhører Oslo fotballkrets, resten Romerike fotballkrets) må lagene imidlertid regne med det.

Samtidig er Valdres, Sunndal, Kongsvinger 2 og Stord lag som ganske enkelt kan flyttes ut av sin krets for å få kabalen til å opp. Dette fordi de geografisk ligger såpass langt unna flere av lagene i sin krets at ulempen ikke vil være for stor.

Et viktig tilleggsmoment er at de lange og tunge reisene skal deles utover lag (og kretser) over flere sesonger. Det bør bety at lag som Frigg, Lyn og Grei, som hadde ti flyturer nordover i år, får et reisemessig langt gunstigere oppsett i år. Året før var det lagene fra Romerike som hadde mange turer nordover. Lagene fra Østfold har derimot sluppet fint unna både i 2017 og 2018, og jeg blir overrasket om ikke Kråkerøy og Sarpsborg 08s reserve må ut på tur titt og ofte i 2019.

Forslag 1:

Som man enkelt kan se, så er det ikke et helt gunstig oppsett når det gjelder fordeling av opprykkslag og nedrykkslag. Ellers er det et oppsett jeg mener alle bør kunne leve med.

Så vil det selvsagt kunne sies å være et østlandsperspektiv her – og det er godt mulig. Men om vi ser på avdeling 1, så mener jeg lagene fra Østfold må være beredt på å reise. Drøbak/Frogn hadde rett nok flere turer til Møre og Romsdal i år, men som krets er Østfold den som har hatt minst reisebelastning på Østlandet i 2017 og 2018. Lagene fra Indre Østland har heller ikke kommet altfor ille ut – og når kabalen går opp som dette tror jeg dette er en mulig løsning.

At nord deles i to er for meg veldig trolig – rett og slett for å fordele flyturene på flere, framfor at noen får veldig mange. Og da er det for meg rart om alle igjen sendes til Gardermoen i stedet for at lagene i Nordland sendes til Trøndelag. Trønderlagene har vært heldige med oppsettet to år på rad, og to turer til Bodø, samt utflukter til Melbo og Leknes, er ikke mer enn de må regne med. Samtidig blir Sunndal revet ut av sin krets – men med halvannen time til Molde og lengre til Sunnmøre enn til Trøndelag er ikke det helt unaturlig.

Avdeling 3 frambringer neppe jubel hos lagene, kanskje spesielt ikke hos lagene i Møre og Romsdal, som nok heller ønsker seg til Østlandet eller Trøndelag. Men flyforbindelsen til Bergen er akseptabel, og for helheten er det nødvendig. Et alternativ er at denne avdelingen og avdeling 5 og 6 i forslaget mikses rundt på, slik at det blir reiser fra vest til øst i to eller tre av avdelingene – men som helhet er det et dårligere alternativ i mine øyne. Valdres vil være minst fornøyd, men har ikke så mye lengre til Bergen enn Oslo, og etter to år med gode oppsett bør de være forberedt på at noe slikt kan skje nå.

Avdeling 4 kan knapt noen klage på. For Stord er nok en løsning med lagene fra Hordaland bedre, men igjen – geografien gjør at de lett kan ”ofres”, spesielt når det ikke blir verre enn her.

Reiseavstanden i avdeling 5 og 6 er det vanskelig å klage på.

Andrelagene er jevnt fordelt, og selv om det er en viss forskjell på kvaliteten i avdelingene (avdeling 2 framstår i overkant svak her), så er det innafor..

Forslag 2:

Dette forslaget fortjener navnet ”Alle skal få”. Her er det en del reising i alle avdelinger – men samtidig er det jevnt fordelt utover i avdelingene, og nesten alle får med seg de andre lagene fra sin krets.

Jeg har blant annet tro på at Indre Østland (Hedmark + Oppland) + Møre og Romsdal + Sogn og Fjordane er en avdeling NFF kan like. Fra Gjøvik til Sogndal er det f.eks ”bare” 4.30 timer i buss, kortere enn mange måtte reise i år. At denne avdelingen går opp med 14 lag gjør at jeg har veldig tro på det som et mulig utfall.

Ulempen her er at det sendes lag med fly fra Oslo-området både til nord, Rogaland og Hordaland i tre forskjellige avdelinger. MDG digger neppe en slik plan. Samtidig er det et oppsett som gjør at reisingen fordeles jevnt på mange, framfor at noen får en unødvendig stor byrde.

Avdelingen med lag fra Sørlandet, Telemark, Vestfold og Buskerud (uten Hønefoss) bør også passe alle fint.

Ulempen her er at avdeling 4 ser ekstremt sterk ut. En løsning er å bytte ut Hønefoss med et svakere lag – eller at Romerike byttes ut med lag fra Oslo. For eksempel ved at fem av dem (Gjelleråsen er nærmest Oslo og må bli værende) byttes ut med Oslo-lag i avdeling 1 eller 6.

Forslag 3:

De nordnorske lagene har ikke vært helt samlet i 2017 eller 2018. Kan det skje i år?

Nord-Norge samlet? Diskusonen må i allefall taes. Argumenter mot er at en reise fra Melbo eller Leknes til Vadsø er ganske så kronglete. Vadsø til Bodø er heller ikke enkelt – og kan være med på velte det. Lagene som må nordover vil heller ikke juble – men kunne Grei, Lyn, Frigg og Korsvoll settes med ti lag fra nord i år, er det fullt mulig at det løses slik igjen.

Alternativt er det selvsagt også mulig å løse ved å gjøre med Norild som man gjorde ved Bjørnevatn i år, å sette dem i en avdeling med 13 lag fra Østlandet.

På Romerike jubles det neppe over ni turer til Trøndelag. Ellers er tankene rundt avdeling 3-5 her nesten identisk med avdelinger fra forslag 1 og 2.

En stor styrke med dette forslaget, slik jeg ser det, er at det sportslig er godt veid opp. Fordelingen av andrelag er litt for ujevn, spesielt er det mange med fem stykker i avdeling 3.

Konklusjon:

Det vanskelige med årets oppsett er at det ikke er en fasit man kan enes om. Noen er nødt til å komme uheldig ut, føle seg urettferdig behandlet, havne i puljer med sterkere motstand osv. Så lenge det ikke er geografisk inndelte avdelinger, men 84 lag som fritt skal fordeles på 6 avdelinger, så vil det være sånn.